Aktualne aukcje syndyka znajdziecie Państwo na portalu allegro.pl po kliknięciu w link lub wpisaniu w wyszukiwarce allegro frazy "Syndyk Sprzeda"

W sprzedaży m.in. sprzęt budowlany, meble, sprzęt komputerowy i telefony.


 

 

Syndyk sprzeda wierzytelność przysługującą masie upadłości P.B.U. i H. „Westbud” Sp. z o.o. w kwocie 23.741,00zł od Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.,  za najwyższą zaoferowaną cenę.

Pisemne oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru najpóźniej do 14.07.2014r. lub osobiście 15 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Rozstrzygniecie konkursu ofert - 15.07.2014r. o godz.: 14:30 ul. Krzycka 92BCD/11u 53-020 Wrocław

 Regulamin przetarg wierzytelności - pobierz!

Opis wierzytelności:

W stosunku do wierzytelności toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, Wydział IV Gospodarczy sygn. akt IV GC 1167/12/S. Upadły domagał się zapłaty nierozliczonej części wynagrodzenia kontraktu budowalnego za czas pomiędzy ostatnim zatwierdzonym protokołem prac, a dniem odstąpienia od umowy (07-08.2006 r.).

Na liście wierzytelności dłużnik równocześnie jako wierzyciel upadłego zgłosił zamiar potrącenia własnej wierzytelności w sposób warunkowy z ewentualnym niekorzystnym rozstrzygnięciem sądu w tej sprawie. Potrącenie dotyczyłoby kwoty 19.679,32 zł.

 


 

Syndyk sprzeda wierzytelność przysługującą masie upadłości Styroven Sp. z o.o. w kwocie 1.134.415,74zł od Styroven Sp. j.,  cena wywoławcza: 15.000,00zł

Pisemne oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru najpóźniej do 07.08.2014r. lub osobiście 15 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Rozstrzygniecie konkursu ofert - 08.08.2014r. o godz.: 13:00 ul. Krzycka 92BCD/11u 53-020 Wrocław

 

Regulamin przetarg wierzytelności - pobierz!

Dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności - pobierz!

Zawezwanie do próby ugodowej - pobierz!


 

 Syndyk „Money Expert” S.A. – posiada do sprzedania w formie konkursu ofert prawo do użytkowania znaków towarowych „Money Expert – mądre decyzje procentują” oraz „Money Expert – Partners” za cenę nie niższą niż 5,000.00zł.


Pisemne oferty należy składać listem poleconym najpóźniej do 07.08.2014r. lub osobiście 15 minut przed rozpoczęciem posiedzenia z dopiskiem „Znaki towarowe”. Rozstrzygniecie konkursu ofert - 08.08.2014r. o godz.: 12:00 ul. Krzycka 92BCD/11u, 53-020 Wrocław.

 

 

 

 

 


 

Likwidator A.S.M. Hotele Sp. z o.o. posiada do sprzedania:

 

nieruchomość gruntową zabudowaną o powierzchni 4,5800 ha, położoną we wsi Kalinowice Górne.

Nieruchomość położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie ząbkowickim, gminie Ziębice, w północnej części wsi Kalinowice Górne na północ od drogi powiatowej nr 3188D (relacji Nowy Dwór – Kalinowice Dolne), łączącej drogi wojewódzkie o numerach: 385 (Ziębice – Grodków) i nr 395 (Ziębice – Strzelin).


Nieruchomość stanowi teren zabytkowego założenia pałacowo-parkowego. Położony jest on w północnej części wsi przy drodze powiatowej. Zespół dworski tworzy zwarty kompleks złożony z dworu, budynków folwarcznych i parku z dwoma stawami. Dwór jest budynkiem wolnostojącym frontem zwróconym na północny-wschód – w kierunku folwarku. Przed nim rozciąga się rozległym trawiasty dziedziniec gospodarczy.

Cena: 323.000,00 zł

Operat Szacunkowy - Pobierz!


 

Syndyk 24med Sp. z o.o. posiada do sprzedania:

 

sporną wierzytelność w kwocie 360.000,00 zł. Sprzedaż w formie przetargu za cenę nie niższą niż 50.000,00 zł.

 

Do dnia 25.06.2014r. należny złożyć pisemne oferty z dopiskiem „Wierzytelność 24med” na adres Biura Syndyka ul. Krzycka 92BCD/11u oraz wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł na konto 54 1140 2017 0000 4102 1295 9121.  Rozstrzygnięcie 26.06.2014r.

 

Wierzytelność wobec Bogdana i Anny Dubińskich jest dochodzona w procesie z powództwa Syndyka, toczącym się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, Wydział I Cywilny, sygn. akt IC 1378/13. Powództwo dotyczy zaniżenia wartości wniesionego aportu, którym była zorganizowana część przedsiębiorstwa wspólnika. Wartość aportu wynosiła 360.000,00 zł. 

 

Rozstrzygnięcie:


W związku z brakiem złożonych ofert na przetarg Syndyk nie wyłonił oferenta.

 

 

Regulamin przetarg wierzytelności - pobierz!


 

Syndyk Krzysztofa Guza Mr Krzyś Catering – posiada do sprzedania:

 • Prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/14, AM-4, obręb Kostomłoty, o powierzchni 0,4306 ha oraz prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 798 m2, KW nr WR1S/00030607/1, położonego 1,5 km od zjazdu z Autostrady A4 w kompleksie podobnej zabudowy,  za cenę netto łączną nie niższą niż 483.000,00zł

Przetarg - 26.06.2014r. o godz.: 13:00, Biuro Syndyka ul. Krzycka 92 BCD/11, 53-0Hala Kostomłoty sprzedaż20 Wrocław.

Wadium w kwocie 20.000,00zł należy wpłacić do 25.06.2014r.

Regulamin nieruchomość! - pobierz

Wyciąg z operatu szacunkowego! - pobierz

 

 

 

Rozstrzygnięcie:


W związku z brakiem złożonych ofert na przetarg Syndyk nie wyłonił oferenta.

 

 

Ponadto syndyk sprzeda majątek ruchomy z wolnej ręki bez potrzeby składania ofert:

 • Piec konwekcyjno-parowy Retigo DA10 – 7.500,00zł
 • Patelnia gazowa Fagor SBG9-10 2 szt. – 5.000,00zł
 • Zabudowa izotermiczna typu pickup – 500,00zł
 • Lada chłodnicza 2 szt. – 500,00zł/szt.
 • Kocioł warzelny Dakstar 25kW - 5000,00 zł
 • Schładzarka szokowa BC35 - 2500,00 zł

 

Ruchomości 18.06.2014r.


 

Syndyk P.P.H.U. „ALABAMA” Paweł Korczyński w Jelczu - Laskowicach – posiada do sprzedania z wolnej ręki:

1. lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni użytkowej 62,20m2, umiejscowionego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jelczu – Laskowicach przy ul. Ludwika Hirszfelda 54, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 3,53m2, WR1O/00047982/2, za cenę 159.900,00zł

2. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Jelczu – Laskowicach przy ul. Rumiankowej 93, działka nr 191 (AM – 36), o powierzchni 192m2, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej o powierzchni ok. 234m2, WR1O/00016251/3, za cenę netto 324.000,00zł, (+8% VAT)


Wyciąg z operatu - ul. Hirszfelda, Jelc
z-Laskowice
Wyciąg z operatu - ul. Rumiankowa, Jelcz-Laskowice


 

Syndyk producenta styropianu i opakowań – Styroven Sp. z o.o. - sprzeda po cenach wywoławczych netto:

 

 • Automat formujący Hirsch HS 1500 AV1W r.pr.2001                           1 szt.     70.000,00 zł
 • Spieniarka UPS Golub-Dobrzyń SG1000N r.pr.2003                              1 szt.     40.000,00 zł
 • Kompresor ALUB blue S plus                                                                 1 szt.     9.360,00 zł
 • Chłodnica wody (ogrzewanie hal)                                                          1 szt.     5.000,00 zł
 • Silosy na materiał do produkcji elementów                                            8 szt.     3.750,00 zł/szt.
 • Agregat próżniowy                                                                                1 szt.     3.690,00 zł

 

Przetarg - 15.07.2014r. o godz.: 13:00, Biuro Syndyka ul. Krzycka 92 BCD/11, 53-020 Wrocław.

Wadium w wysokości 2.000,00zł za każdy przedmiot, którego dotyczyć będzie złożona oferta.

Konto: 88 1140 2004 0000 3002 7481 3359

Regulamin ruchomości! - pobierz

Więcej informacji, regulamin, zdjęcia,  na www.biurosyndyka.pl


 

 

Syndyk posiada do sprzedania z wolnej ręki bez potrzeby składania ofert nieruchomość w okolicach Środy Śląskiej (53-318 Szczepanów). Nieruchomość o powierzchni użytkowej 2.413,10m2 oferowana była na nieograniczonych przetargach już czterokrotnie. Wartość oszacowania zgodnie z wyceną to 4.102.000,00zł.

 

Operat szacunkowy - ul. Kasztanowa 1a, Szczepanów

 

 

 

 

 

 


 

Biuro Syndyka
ul. Krzycka 92 BCD/11u,
53-020 Wrocław

Kamil Hajduk - syndyk
e-mail: kh@biurosyndyka.com.pl

 

Arkadiusz Zieliński - asystent
tel. 883-688-330
e-mail: az@biurosyndyka.com.pl